Curcumine werkt positief op geheugen en gemoedstoestand ouderen

Curcumine-extract met hoge biologische beschikbaarheid werkt positief op het geheugen en de gemoedstoestand van ouderen Ouder worden kan gepaard gaan met onder andere achteruitgang van geheugen en concentratie en neurocognitieve stoornissen zoals dementie.

Door de toenemende vergrijzing wordt steeds meer onderzoek gedaan naar supplementen die het verouderingsproces kunnen ondersteunen. Australisch onderzoek heeft aangetoond dat kortdurend (vier weken) gebruik van een curcumine-extract met een hoge biologische beschikbaarheid (als Solid Lipid Curcumin Particles) een positieve werking heeft. Een recent gehouden vervolgstudie bevestigt deze resultaten bij langduriger gebruik. Curcumine is een extract uit de wortel van de plant Curcuma longa.

Het beïnvloedt onder andere processen die betrokken zijn bij neurocognitieve veroudering. Curcumine-extract in de SLCP-vorm, liet bij eerder onderzoek een positief resultaat zien bij Australische ouderen. Het werkgeheugen verbeterde, energie nam toe en de reactie op stressvolle gebeurtenissen veranderde in positieve zin. Omdat men wilde weten of deze effecten ook na een langere gebruiksperiode zouden optreden, hebben de onderzoekers een vervolgstudie gedaan. Opzet van de studie De studie werd opgezet als een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek.

De onderzoeksgroep bestond uit 80 personen in de leeftijd van 50 tot 80 (gemiddelde leeftijd 68,1). De ene helft van de groep kreeg gedurende twaalf weken dagelijks 400 mg Solid Lipid Curcumin Particles (SLCP) waarvan 80 mg curcumine. De andere groep kreeg een placebo. Positieve werking curcumine-extract Na vier weken gebruik van het curcumine-extract bleek de gemoedstoestand van de testgroep verbeterd en was men onder andere minder gespannen en verward. Ook namen vermoeidheidsklachten af. Na twaalf weken gebruik nam het energieniveau nog meer toe en ook het werkgeheugen verbeterde significant. De testresultaten bevestigen hiermee het eerste onderzoek. Ook langduriger gebruik van dit curcumine-extract verbetert zowel het werkgeheugen als de gemoedstoestand van ouderen.

Referentie: https://www.mdpi.com/2072-6643/12/6/1678 

Verrijkte voedingsmiddelen: nog steeds onvoldoende vitamine D inname


In Nederland worden bijna alle smeer- en bakvetten verrijkt met vitamine A en D. Ook andere voedingsmiddelen worden soms verrijkt met micronutriënten. In Nederland is de inname van vitamine B2, B6, C, D en foliumzuur bij sommige groepen laag. Met verrijkte voeding zou de inname van specifieke micronutriënten vergroot kunnen worden. In twee onderzoeken van het RIVM is er gekeken in welke mate verrijkte voeding, en in het speciaal verrijkte smeer- en bakvetten, bijdraagt aan de inname van micronutriënten.

Soorten verrijkte voeding


Driekwart van de Nederlandse bevolking gebruikt één of meerdere soorten verrijkte voeding, maar deze worden niet door iedereen elke dag gebruikt. De meeste soorten verrijkte voeding bevatten vaak te veel zout, suiker, trans- of verzadigd vet of hebben te weinig vezels, waardoor ze niet de eerste keuze zouden moeten zijn om de inname van micronutriënten te verhogen.

De meeste soorten verrijkte voeding die worden gebruikt zijn smeer- en bakvetten, niet-alcoholische dranken en zuivelproducten en -vervangers. Volkorenbrood, witbrood met extra vezels en micronutriënten en sojadrink en -yoghurt zijn voorbeelden van verrijkte voeding die in het RIVM rapport worden beschouwd als voedingsmiddelen die in een gezond voedingspatroon passen.  Sommige ontbijtgranen, frituurvet, harde margarine en sommige sojadrink, melkdrank en kwarken die verrijkt zijn, zijn voorbeelden van verrijkte voedingsmiddelen die, vanwege hun samenstelling en vaak toegevoegde suikers, minder goed in een gezond voedingspatroon passen.

Verrijkte voeding draagt bij aan micronutriënt inname


Uit het onderzoek blijkt dat mensen die verrijkte voedingsmiddelen gebruiken  een hogere inname van vitamine B1, B2, B3, B6, C, D, E en folaat hebben vergeleken met mensen die geen verrijkte voedingsmiddelen gebruiken. Daarnaast blijkt dat kinderen via verrijkte voeding ook meer vitamine B12 en ijzer binnen krijgen. Met verrijkte voeding krijgen jongens en volwassen mannen ook extra vitamine A binnen en krijgen jongens en alle volwassenen extra calcium binnen.

Via verrijkte smeer- en bakvetten krijgen mensen gemiddeld 29% van de aanbevolen hoeveelheid vitamine A en 20% van vitamine D binnen. Vergeleken met mensen die geen verrijkte smeer- en bakvetten gebruiken is deze gemiddelde inname 40% groter voor vitamine A en bijna twee keer zo groot voor vitamine D. Er is echter een grote spreiding in de inname van deze nutriënten via verrijkte voedingsmiddelen (3-72% voor vitamine A en 6-86% voor vitamine D). Alle verrijkte smeer- en bakvetten bevatten 6 µg vitamine A en 0,056 µg vitamine D per gram product.

Er is een grote spreiding in de inname van deze nutriënten via verrijkte voedingsmiddelen”

Te weinig vitamine D


Ondanks dat de vitamine D inname hoger is bij mensen die verrijkte voeding, en met name verrijkte smeer- en bakvetten, gebruiken, blijft de inname meestal lager dan de aanbevolen hoeveelheid van 10 µg/dag. Alleen voor mannen die verrijkte smeer- en bakvetten gebruiken is de inname boven de aanbevolen hoeveelheid. Hierbij is wel een aanname gedaan dat er daarnaast voldoende blootstelling aan de zon is. Bij onvoldoende blootstelling aan de zon krijgen ook mannen onvoldoende vitamine D binnen.

Vitamine D inname naast verrijkte voeding


Verrijkte voedingsmiddelen dragen bij aan de inname van micronutriënten, maar voor vitamine D blijft alsnog de inname te laag. Daarnaast zijn er grote verschillen in de hoeveelheid vitamine D die mensen met verrijkte voeding binnen krijgen. Het is dus voor alle leeftijdsgroepen belangrijk, en met name wanneer er onvoldoende blootstelling aan de zon is, om na te gaan of je voldoende vitamine D binnen krijgt. Van het aanbod verrijkte voedingsmiddelen past een groot deel niet in een gezond voedingspatroon. Het kan voor consumenten lastig zijn om daarin een goede keuze te maken. Verrijkte voedingsmiddelen zouden daarom niet de eerste keus moeten zijn om de inname van vitamine D te verhogen.
de Jong, M. H., Nawijn, E. L., & Verkaik-Kloosterman, J. (2022). Contribution of fortified margarines and other plant-based fats to micronutrient intake in the Netherlands. European journal of nutrition, 1-12.

de Jong, M. H., Nawijn, E. L., & Verkaik-Kloosterman, J. (2022). Contribution of voluntary fortified foods to micronutrient intake in The Netherlands. European journal of nutrition, 1-15.

 

Nieuw onderzoek wijst op mogelijke trigger parkinson

Jaarlijks wordt op 11 april de Wereld Parkinsondag georganiseerd om extra aandacht voor deze ziekte te vragen. En dat is nodig, want door de vergrijzing stijgt het aantal sinds 2010 gestaag met gemiddeld 2,8 procent per jaar. In 2020 waren er 36.292 personen met de ziekte van Parkinson en 21.668 personen met een parkinsonisme (een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson) onder behandeling van de neuroloog.

Wetenschappers zijn het erover eens dat parkinson niet één oorzaak heeft, maar dat er verschillende oorzaken zijn die elkaar beïnvloeden. Over hoe dat samenspel op celniveau in elkaar steekt, hebben Amerikaanse onderzoekers van het Scripps Research Instituut zich gebogen. Hun studie laat zien hoe de ziekte van Parkinson kan worden getriggerd door celstress-gerelateerde biochemische processen die een belangrijk cellulair afvalbeheersysteem verstoren. Deze verstoring leidt tot de verspreiding van schadelijke eiwitaggregaten in de hersenen. Bij eiwitaggregatie klonteren eiwitten zich op een verkeerde manier samen en brengen zo schadelijke effecten teweeg. Eiwitaggregaten kunnen ontstaan bij verschillende (hersen)ziekten, waaronder ALS, alzheimer en parkinson.

Volgens de onderzoekers is deze ontdekking een doorbraak die kan leiden tot behandelingen die het ziekteproces aanzienlijk kunnen vertragen of wellicht zelfs stoppen.

Lewy Body Dementie (LBD) is een ziekte die nauw verwant is aan parkinson. Hierbij treedt vroeg in het ziekteverloop dementie op. Bij zowel parkinson als LBD bevatten de aangetaste neuronen abnormale eiwitaggregaties van met name het eiwit alfa-synucleïne. Deze samengeklonterde eiwitten staan bekend als Lewy-lichamen. Hiervan is al aangetoond dat zij bij parkinson en LBD van neuron naar neuron kunnen bewegen, maar hoe de alfa-synucleïneaggregaten zich precies verspreiden, bleef onduidelijk.

Eerdere studies van het Scripps Research Instituut vonden dat het ziekteproces van parkinson en LBD zeer reactieve stikstofbevattende moleculen genereert en dat deze moleculen belangrijke cellulaire systemen kunnen verstoren, waaronder ‘huishoudelijke’ systemen die normaal gesproken eiwitaggregaten onder controle houden.

In de nieuwe studie toonde het team de geldigheid van dit idee aan door te laten zien dat een bepaalde stikstofmolecuulreactie een belangrijk cellulair eiwit genaamd p62 kan beïnvloeden. Dit p62-eiwit helpt normaal gesproken bij autofagie, het afvalbeheersysteem dat cellen helpt zich te ontdoen van de schadelijke eiwitaggregaten. De onderzoekers vonden in cel- en diermodellen van parkinson het bewijs dat de verandering van p62 door de stikstofmoleculen dit proces remt, waardoor een opeenhoping van alfa-synucleïneaggregaten ontstaat. De aangetaste neuronen scheiden deze aggregaten vervolgens af en sommige van deze aggregaten worden opgenomen door nabijgelegen neuronen.

De onderzoekers testten ook post-mortem hersenen van LBD-patiënten en ontdekten dat daar sprake was van eenzelfde wisselwerking.

Chemische modificatie van p62 zou dus een sleutelfactor kunnen zijn waardoor verspreiding van de eiwitaggregaten in de hersenen wordt voorkomen. Hieraan werkt het onderzoeksteam nu. Het kan weliswaar jaren duren om dergelijk potentieel commerciële geneesmiddelen te ontwikkelen, maar op termijn zouden ze in principe het ziekteproces van parkinson en LBD kunnen vertragen of de verdere verspreiding ervan in de hersenen kunnen voorkomen.

BRON pubmed.ncbi 

Nieuwe aanpak toezicht inspectie bij seksueel grensoverschrijdend gedrag


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat zich in het toezicht op een veilige zorgrelatie meer richten op bewustwording en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. Naast ingrijpen als het toch voorkomt. Iedereen moet kunnen rekenen op goede en veilige zorg. Hiervoor is het belangrijk om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg te voorkomen.


Veilige zorgrelatie 


Een zorgrelatie is gebaseerd op vertrouwen en veiligheid. Dat vraagt van iedere zorgverlener zorgvuldigheid, deskundigheid en professionele betrokkenheid. Iemand die zorg of hulp nodig heeft is altijd afhankelijk van degene die de zorg verleent. Hierdoor is sprake van een scheve machtsverhouding. Vanwege deze afhankelijkheidsrelatie is seksuele intimiteit tussen zorgverlener en cliënt nooit toegestaan. Het is traumatiserend en beschadigend voor de cliënt. Elke vorm van seksualiteit tussen cliënt en zorgverlener is grensoverschrijdend. De inspectie erkent dat de balans in de zorgrelatie ook ingewikkeld kan zijn.


Bewustzijn, preventie en interventie


In de Nederlandse zorg ligt de nadruk bij seksueel grensoverschrijdend gedrag op handelen nadat er iets is gebeurd. Ook bij de inspectie, die jaarlijks ongeveer 140 meldingen krijgt over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. Erkennen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag ook in de zorg voorkomt en daarover praten, helpt om een veilige zorgrelatie en vertrouwen in de zorg te houden. Een aantal zorgverleners vertoont doelbewust seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar meestal ontstaat het niet met een vooropgezette bedoeling. Een zorgverlener komt langzaam in een grijs gebied en neemt schijnbaar onschuldige beslissingen die eindigen in het overschrijden van de grens. De inspectie vergroot het effect op goede en veilige zorg, door de aandacht in het toezicht te verbreden naar het vergroten van bewustzijn rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. En door aandacht te besteden aan het voorkomen ervan. 


Hoe gaat de inspectie dit doen?


Aandacht voor bewustwording en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt een onderwerp in gesprekken met bestuurders en zorgaanbieders. Tegelijkertijd blijft de inspectie het handelen beoordelen van een zorgverlener waarover een melding komt. De inspectie stimuleert opleidingen, koepels en beroepsverenigingen om samen bij te dragen aan bewustzijn en preventief beleid. Ook zal de inspectie met het veld onderzoeken wat de beste manier is om de aandacht voor bewustwording, preventie en interventie vast te houden. 

Lees hier meer

Bron: igj.nl

 

NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten de komende periode kan worden geleverd. Voor een deel van de zorg is het mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. We zien hier mooie voorbeelden van in het land. Meer informatie over de mogelijkheden voor digitale zorg staat in de Wegwijzer bekostiging digitale zorg. Wij willen eventuele belemmeringen voor zorglevering op afstand wegnemen. Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen.

Lees hier meer

Bron: igj.nl

 

EU en kabinet gaan door met controversiële vergunningen omstreden bestrijdingsmiddelen

Vandaag heeft de Europese Commissie, in een extra vergadering en met steun van Nederland, de vergunning voor een groot aantal omstreden pesticiden verlengd. Hierbij is de procedureel vastgelegde wetenschappelijke veiligheidstoets niet uitgevoerd. De instanties die de veiligheidstoetsen zouden moeten uitvoeren beroepen zich al enige tijd op tijdgebrek. Het zou daarom niet eerlijk zijn richting pesticiden producenten om de stoffen nu te verbieden; de omgekeerde wereld, vindt foodwatch. Het betreft onder andere bestrijdingsmiddelen die eerder in andere procedures zijn aangemerkt als hormoon verstorend of schadelijk voor het ongeboren kind en de vruchtbaarheid. Deze stoffen worden nu ‘blind’ verlengd. Eerder nam het Europees Parlement hiertegen al een resolutie aan. Het Nederlandse kabinet had voorafgaand aan de vergadering verklaard voor verlenging te stemmen, met een kritische stemverklaring. Dit doet zij ondanks dat ook in de Tweede Kamer tegen soortgelijke verlengingen eerder een motie is aangenomen. 

Hormoonverstorend en toxisch voor de voortplanting
Op de bijeenkomst van Europese Commissie en experts van de lidstaten (SCoPAFF) vandaag (maandag 15 april) stond de procedurele verlenging van meer dan 30 pesticiden geagendeerd. De verlenging gebeurt zonder enig onderzoek of inhoudelijke onderbouwing omdat de Europese beoordelingsinstanties, waaronder EFSA, onderbezet zeggen te zijn. De eerder aangetoonde schadelijke eigenschappen van diverse pesticiden zijn zodanig dat een volledige wetenschappelijke herbeoordeling logischerwijs tot een verbod zou moeten leiden. Zo is van flumioxazine eerder vastgesteld dat het ongeboren kind en de vruchtbaarheid kan beschadigen en wordt tebuconazole ervan verdacht het ongeboren kind te kunnen beschadigen. Deze stoffen zouden niet door een herbeoordelingstoets komen en zouden dan ook nooit verlengd mogen worden. Ook diverse andere bestrijdingsmiddelen staan op de lijst van ‘candidates for substitution’ vanwege de toxiciteit en gebruik zou daarom zo snel mogelijk gestopt moeten worden. Dit betreft onder andere dimethoate, fenamiphos en metribuzin.

Lees meer

Bron: foodwatch.org

 

Deze dokter adviseert: slik minder pillen

Als hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin nam Dick Bijl 25?duizend onderzoeken naar medicijnen onder de loep en hij schrok van wat hij las. Zo veel slordig onderzoek, gebrekkige statistiek, vertekende uitkomsten. Bijl schreef zijn bevindingen op in ‘Het pillenprobleem’.

Lees verder

Bron: de Volkskrant

 

De 11 gevaren van kunstmatig zoetstof Aspartaam

De 11 gevaren van kunstmatig zoetstof Aspartaam (E951) 

Lees meer

Bron: healthwatch.eu

 

Slaapgebrek is een basis voor de epidemie aan eenzaamheid

Mensen met een slaaptekort voelen zich eenzamer en minder geneigd om met anderen om te gaan. Ze vermijden nauw contact op vrijwel dezelfde manier als mensen met sociale angst. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers toonden bovendien dat personen met een slaapachterstand ook voor anderen sociaal onaantrekkelijk worden.

Lees meer

Bron: nl.express.live

 

Poor sleep triggers viral loneliness and social rejection

Poor sleep can literally kill your social life.

UC Berkeley researchers have found that sleep-deprived people feel lonelier and less inclined to engage with others, avoiding close contact in much the same way as people with social anxiety.

Worse still, that alienating vibe makes sleep-deprived individuals more socially unattractive to others. Moreover, even well-rested people feel lonely after just a brief encounter with a sleep-deprived person, triggering a viral contagion of social isolation.

Lees meer

Bron: news.berkeley.edu

 

The Perfect Eyesight of Hunter-Gatherers

Deze keer een interessant artikel in het Engels.

In modern, industrialized nations such as the United States and Norway, where I live, it’s the norm rather than the exception to have suboptimal eyesight. A lot of people are either near or farsighted, and many also develop cataracts and macular degeneration as they get older. These conditions are so common nowadays that having issues with one’s eyes and vision is sometimes considered a natural part of being human.

Lees meer

Bron: Darwinian Medicine

 

Kunst broodnodig voor het kinderbrein

Kinderen al vanaf jonge leeftijd in aanraking brengen met kunst is belangrijk voor hun ontwikkeling. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Professor Erik Scherder legt uit hoe het kijken naar kunst precies werkt. Hij is hoogleraar Klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en sinds zijn optredens in De Wereld Draait Door dé beroemdste professor van Nederland.  

De verbindingen in de hersenen moet je blijven trainen, een leven lang. Hoe eerder kinderen met kunst en cultuur in aanraking komen, hoe beter: de hersenen zijn immers nog volop in ontwikkeling!’

Lees meer

Bron: kunstfanaatjes.nl

 

Hekel aan suppletie

Het Voedingscentrum moedigt het gebruik van voedingssupplementen niet bepaald aan. Hoe onderbouwt het die zuinigheid? Gert Schuitemaker en Toine de Graaf plozen de teksten het Voedingscentrum er op na. Ze vinden dat het Voedingscentrum speelt met taal om het volk te misleiden.

Op www.voedingscentrum.nl geeft de knop ‘Pers’ onder meer toegang tot de ‘standpunten’ van het Voedingscentrum. Eén daarvan gaat over het slikken van extra vitamines. De eerste zin vat het standpunt van het

Lees meer

Bron: foodlog.nl

 

70 jaar nwp Jong én Vitaal

Het is feest! In 2018 bestaat het NWP namelijk 70 jaar. Een reden om een
speciaal evenement op een prachtige locatie te organiseren. Op zaterdag 21 april 2018 bent u van harte welkom in Hotel van Oranje in Noordwijk vooreen boeiend jubileumcongres én feestelijke avond. Wij hebben twee prominente sprekers, die ieder op hun eigen vakgebied, het thema ‘Jong
en Vitaal’ luister bijzetten.

Lees meer


NIEUWSBRIEVEN

login hier

Bekijk hier nieuwe folders


 

ONDERWERPEN

 

VIND EEN THERAPEUT

Vind een therapeut bij u in de buurt, u kunt filteren op provincie en behandelmethode.


 

MIJN NWP

Leden kunnen hier inloggen om hun studiepunten aan te vragen, standaardbrieven te downloaden enz. 

BIJSCHOLING

Links naar diverse interesante websites.