Blog

Nieuws van de NWP

 

Lage rugpijn: fysiotherapie of acupunctuur?

15 Apr, 2024

Chronische lage rugpijn komt ontzettend veel voor. Gelukkig zijn er veel effectieve behandelopties om pijnklachten te verzachten en bewegingsbeperking te verminderen. De beste keuze voor de behandeloptie is iets makkelijker gemaakt door een studie die onlangs werd uitgevoerd naar de effecten van acupunctuur en fysiotherapie bij lage rugklachten.

Zestig deelnemers met lage rugpijn werden random verdeeld over twee groepen. De ene groep kreeg fysiotherapie en de andere acupunctuur. Beide groepen deden gedurende tien dagen aanvullend yoga en kregen natuurgeneeskundige behandelingen (voornamelijk waterbaden).

Zowel acupunctuur als fysiotherapie hielpen rugpijnpatiënten, indien gecombineerd met yoga en natuurgeneeskundige behandelingen. Bij beide groepen verminderde de pijn en verbeterde de kwaliteit van leven, ook omdat yoga en natuurgeneeskundige therapieën werden toegepast.
Er waren ook verschillen tussen de groepen te zien. Fysiotherapie kan vooral worden overwogen voor patiënten met chronische lage rugpijn als gevolg van lumbale segmentale instabiliteit. Fysiotherapie verbeterde de mobiliteit van de rug in sterkere mate dan acupunctuur. Acupunctuur kan juist worden overwogen voor chronische lage rugpijn met een hoger niveau van functionele invaliditeit en bij patiënten met (beweeg)angst.

De tekst van het hele onderzoek is hier gratis in te zien.

Bronvermelding:
Mudda, S., Janardhan, S.K., Santenna, C., Mooventhan, A., & Shetty, P. (2024). Efficacy of Integrated Yoga and Naturopathy With Physiotherapy or Acupuncture for Low Back Pain: A Parallel, Two-Arm, Randomized Trial. Cureus, 16(2), e55198. 

Helpen homeopatische middelen bij aambeien?

4 Mar, 2024

Een op de drie mensen krijgt in zijn of haar leven last van aambeien. In deze studie, uitgevoerd in het State National Homoeopathic Medical College and Hospital in India is onderzocht in hoeverre homeopathische middelen doeltreffend en veilig zijn om deze aandoening te behandelen.

De onderzoeksopzet betrof een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie waaraan 140 vrouwen en mannen meededen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Zij hadden minimaal drie maanden last van aambeien (graad I-III). Patiënten met aambeien van graad IV waren uitgesloten van de studie, evenals patiënten met bijvoorbeeld inflammatoire darmziekte, stollingsstoornissen en rectale maligniteiten.
De onderzoeksgroep (zeventig personen) kreeg een homeopathisch middel met zwavel voorgeschreven. De controlegroep (eveneens zeventig personen) ontving een placebo. Uitkomstmaten waren de ernst van anorectale symptomen en kwaliteit van leven. De invloed werd aan het begin en vervolgens elke maand gemeten, ondermeer aan de hand van vragenlijsten.

Uit de studie bleek dat er significante verschillen werden gevonden tussen de onderzoekgroep en de placebogroep wat betreft de symptomen en ervaren kwaliteit van leven. In beide groepen werden geen schadelijke of ernstige bijwerkingen gemeld. De onderzoekers concluderen dat de homeopathische middelen veelbelovend zijn voor het behandelen van aambeien in graad I-III.

Bronvermelding:
Koley, M., & et al. (2024). Efficacy of Individualized Homeopathic Medicines in the Treatment of Hemorrhoids: Double-Blind, Rand 

Complementaire geneeswijzen bij het polycysteus ovarieel syndroom

30 Jan, 2024

Het polycysteus ovarieel syndroom (PCOS) kenmerkt zich door problemen met de menstruatie en onvruchtbaarheid. Bij vrouwen die PCOS hebben worden in de eierstok meerdere kleine follikels gevormd, die moeilijk tot groei en ovulatie komen. Onderliggend is er sprake van insulineresistentie. Naar schatting heeft vijf tot tien procent van de vrouwen een meer of minder ernstige vorm van PCOS en daarmee is dit de meest voorkomende hormonale afwijking bij vrouwen. Een onlangs gepubliceerde minireview reikt verschillende opties – waaronder natuurlijke plantenextracten – aan als aanvullende geneesmiddelen.

Geneeskrachtige planten en vruchten zijn onderzocht als potentiële behandelopties voor PCOS vanwege hun bioactieve bestanddelen. Deze hebben farmacologische effecten waaronder antioxidante, antimicrobiële en antidiabetische eigenschappen. Sommige van deze stoffen verbeteren de insulinegevoeligheid, verminderen ontstekingen en verbeteren het glucosemetabolisme, wat gunstig is voor patiënten met PCOS. De minireview geeft een overzicht van de effecten van natuurlijke producten op PCOS, inclusief hun effecten op histologische veranderingen van de eierstokken, bloedglucose, geslachtshormonen en lipidenprofielen, gebaseerd op dierlijke en menselijke studies.

De gehele tekst is gratis in te zien en biedt goede toepasbare informatie: www.mdpi.com/2075-1729/14/1/150

Bronvermelding:
Wahid, S., Ramli, M.D.C., Fazleen, N.E., Naim, R.M., & Mokhtar, M.H. (2024). Exploring the Therapeutic Potential of Natural Products in Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS): A Mini-Review of Lipid Profile, Blood Glucose, and Ovarian Histological Improvements. Life (Basel, Switzerland), 14(1), 150. 

Kan acupunctuur postoperatieve pijn en pijnstillende medicatie verminderen?

Na een operatie ervaren patiënten vaak pijn. Het is een uitdaging om deze postoperatieve pijn goed te bestrijden. Toch is dit belangrijk omdat (veel) pijn nadelig kan zijn voor een voorspoedig herstel. In deze meta-analyse van Chen et al. is onderzocht in hoeverre acupunctuur doeltreffend en veilig kan zijn om postoperatieve pijn te verzachten.

Tien databases werden doorzocht op relevante gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT's), die in het Engels of Mandarijn Chinees van 1997 tot 2022 zijn gepubliceerd. Elf onderzoeken voldeden aan de criteria en werden opgenomen in de systematische analyse.

Uit de review bleek acupunctuurpuntstimulatie niet alleen effectiever dan controlemethoden voor het verminderen van de pijnintensiteit en pijnstillende medicatie, bovendien namen postoperatieve misselijkheid en postoperatief braken meer af. De acupunctuurpunten Zusanli (ST36) en Neiguan (PC6) werden in de opgenomen onderzoeken (acht van de elf studies) het meest gebruikt. Er werd slechts één geval van blauwe plekken als bijwerking gerapporteerd.

De onderzoekers concluderen dat acupunctuur gunstiger was voor de pijnbestrijding bij patiënten dan de controlemethoden. Zij raden aan om na een operatie vooral acupunctuurpuntstimulatie toe te passen.

Bronvermelding:
Chen, J., et al. (2023, 29 december). Acupoint Stimulation for Pain Control in Enhanced Recovery After Surgery: Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Integrative and Complementary Medicine. 

Kerstgroet 2023

Voor ons als bestuur is 2023 voorbijgevlogen. Het is in veel zaken een leerzaam jaar geweest. Van moeilijke dingen zoals banken tot nieuwe dingen zoals hybride vergaderen. Dat laatste is bij de NWP een blijvertje geworden. Ongeveer de helft van de leden die de ledenvergaderingen bijwonen doen dat inmiddels via de computer. Een prettige constatering die we van tevoren niet zo ingeschat hadden. Daardoor zijn nu meer dan 100 bezoekers per vergadering te noteren; iets waar wij als bestuur blij mee zijn.

De complementaire zorg staat onder druk. Dat is helaas ook een constatering die we moeten doen. Om ons heen zien we dat andere beroepsverenigingen zich bezinnen op hun rol.  Met name het gebrek aan bestuurders dwingt deze verenigingen om na te denken. Gelukkig hebben wij bij de NWP en tweetal nieuwe talenten mogen begroeten in het bestuur. Daar zijn we erg blij mee; vers bloed brengt óók nieuwe ideeën en nieuwe energie.

De NWP heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een stabiele vereniging. Ondanks het feit dat het aantal therapeuten in de complementaire zorg krimpt, heeft de NWP een bescheiden groei gehad het afgelopen jaar. Dat heeft mede te maken dat wij vanuit het bestuur meer aandacht hebben gegeven aan onze relatie met de opleidingsinstituten.

Ook jouw lidmaatschap wordt door ons erg gewaardeerd. Het feit dat je NWP-lid bent en blijft is voor ons erg belangrijk; zonder jouw steun kunnen wij als bestuur weinig. Dank je wel daarvoor!

De bestuurders van de NWP en medewerkers van NFG wensen je sfeervolle en fijne feestdagen.

 

Namens NWP,  Alie Heidema ,Piet Peizel , Jeroen Schreuder,  Monique van Poorten en Petra Heijstek

 

Een warme kerstgroet,

 

Ann Jurriens-Velthorst

Voorzitter NWP 

Acupressuur en reiki verzachten mogelijk pijn bij kanker

 

Turks onderzoek aan de afdeling voor verpleegkunde van de Universiteit van Batman laat zien dat acupressuur en reiki effectief zijn in het verminderen van pijn, het gebruik van pijnstillers en vermoeidheid. De onderzoekers concluderen dat beide behandelingen, naast het gebruik ervan in routinematige verpleegkundige zorg, geaccepteerd kunnen worden als effectieve verpleegkundige interventies die pijn en vermoeidheid verminderen bij kankerpatiënten in stadium III en IV die palliatieve zorg ontvangen.

Het onderzoek was een geblindeerde, gerandomiseerde, gecontroleerde studie. De onderzoeksgroep (totaal 156 patiënten) bestond uit een acupressuur- en een reiki-interventiegroep en een controlegroep met 52 patiënten in elke groep. De interventiegroepen kregen acht twintig minuten durende sessies acupressuur of reiki gedurende vier weken, twee dagen per week. In vergelijking met de controlegroep werd na verloop van tijd een significante vermindering gezien van pijn (p < 0,001), pijnmedicatiegebruik (p < 0,001), en vermoeidheid (p < 0,001) in zowel de acupressuur- als de reiki-interventiegroepen.

Bronvermelding:
Utli H, Dinç M, Utli MDA. (2023). The effect of acupressure or reiki interventions on the levels of pain and fatigue of cancer patients receiving palliative care: A randomized controlled study. Explore (NY),19(1):91-99. 

Vergoedingsproblemen VGZ

 

De afgelopen week zijn wij plots geconfronteerd geweest met verontrustende berichten van zowel beroepsorganisaties als individuele therapeuten over problemen met betrekking tot gedeclareerde zorgkosten bij VGZ. Ons werd verteld dat een flink aantal VGZ-verzekerden de afgelopen we(e)k(en) te horen heeft gekregen dat declaraties niet meer worden vergoed, omdat de betreffende therapeut niet (meer) in de Zorgzoeker van VGZ staat vermeld. We hebben daaropvolgend direct contact opgenomen met VGZ en op basis van de omvang van de signalen duidelijk gemaakt dat het hier een high priority kwestie betrof. VGZ heeft dit vervolgens voortvarend opgepakt en ons ook netjes op de hoogte gehouden van de voortgang. Na onderzoek is vast komen te staan dat de oorzaak bij VGZ zelf lag.

Inmiddels heeft VGZ maatregelen genomen om het probleem op te lossen en de schade met terugwerkende kracht te herstellen. Zie hieronder het bericht die wij vanochtend van VGZ (Landelijke Zorginkoop) ontvingen.

Wij zullen de therapeuten die zich de afgelopen dagen rechtstreeks per mail tot ons hebben gewend, persoonlijk informeren. Ons vriendelijk verzoek aan jullie is, om op basis van de onderstaande informatie hetzelfde te doen bij therapeuten die hierover bij jullie aan de bel hebben getrokken. Mochten zich tóch nog nieuwe gevallen melden, neem dan direct contact met ons ons.

 

“…Het gaat om circa 250 therapeuten waarbij de verouderde classificatie door ons is dichtgezet. Daarmee is ook onterecht de afspraak dichtgezet waaruit de betaling voortkomt. 

We hebben dit gisteren hersteld, dus declareren is vanaf heden weer mogelijk en daarnaast zullen we een correctie verzorgen voor de periode 8-11 tot en met 22-11. Ook zullen de zorgverleners weer zichtbaar zijn als aangewezen zorgverlener in onze Zorgzoeker. Dit zal hoogstwaarschijnlijk maandag plaatsvinden. 
 

Congres “Goed te verteren”, homeopathie bij chronische darmontstekingen

Congres "Goed te verteren"

 

Na het succesvolle congres in november 2022 over homeopathie en Kanker organiseert het platform “Samen voor Homeopathie” weer een nieuw najaarscongres. Dit jaar is het onderwerp homeopathie en de spijsvertering met name de chronische darmontstekingen.

Het doel is de mogelijkheden van een homeopathische behandeling bij darmontstekingen te presenteren. Zowel vanuit de homeopathische behandelaar, maar ook vanuit de patiënt zal het onderwerp worden belicht.  

Doelgroep:

Het bezoek van het congres staat vrij voor een ieder met belangstelling voor dit onderwerp, zoals patiënten en familieleden, maar ook voor medische behandelaars, regulier en complementair. 

Accreditatie: 

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd 

Dit congres is een initiatief van het Platform ‘Samen voor Homeopathie’.

Kijk voor meer informatie op: homeopathie.nl/congres-2023 

Kiwa Keurmerk

certificaat-kiwa2

Op 15 juni 2023 heeft de NWP een onafhankelijke audit gehad door de Kiwa.

Deze audit is uitgevoerd in opdracht van de RBCZ.
 

Zeker 6 op de 10 volwassenen gebruikt ‘voor de zekerheid’ een multivitamine

Uit de Voedselconsumptiepeiling 2019-2021 van het RIVM is gebleken dat 57% van de volwassenen één of meerdere voedingssupplementen gebruikt [1]. Maar wat zijn nu de belangrijkste redenen voor het gebruik van voedingssupplementen? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dit uitgevraagd tijdens zijn jaarlijkse enquête ‘Belevingen’, die was gewijd aan het onderwerp ‘(on)gezonde leefstijl’. In dit artikel richten we ons op de resultaten met betrekking tot het gebruik van voedingssupplementen. Uit de resultaten blijkt dat supplementen meestal ‘voor de zekerheid’ worden gebruikt.

Enquête CBS


Het CBS voert het onderzoek ‘Belevingen’ elk jaar uit. Dit onderzoek heeft als doel om een overkoepelend beeld te krijgen van gevoelens en standpunten in de samenleving. In 2022 was dit onderzoek gewijd aan het thema ‘(on)gezonde leefstijl’[2]. Tijdens het onderzoek zijn veel verschillende thema’s op het gebied van voeding, beweging en leefstijl uitgevraagd.

De gegevens zijn van begin februari tot eind juni 2022 steekproefsgewijs verzameld onder 3661 Nederlandse volwassenen. De resultaten geven schattingen voor de algemene bevolking, met een betrouwbaarheidsmarge van 95% .

Redenen voor gebruik


In de enquête is uitgevraagd welke redenen mensen hadden voor gebruik van voedingssupplementen. De deelnemers konden uit acht opties één of meerdere antwoorden kiezen:


  1. Voor de zekerheid

  2. Behoort tot een groep waarvoor dit geadviseerd wordt

  3. Zit waarschijnlijk te weinig in voeding

  4. Vanwege gezondheidsklachten

  5. Lage weerstand (snel verkouden, griep)

  6. Lage bloedwaarden

  7. Volgt een dieet

  8. Andere reden


Gebruik meestal ‘voor de zekerheid’


De meest gegeven reden voor gebruik blijkt ‘voor de zekerheid’ te zijn. Naar schatting gebruikt namelijk een derde van de volwassenen één of meerdere supplementen voor de zekerheid. Als verder wordt ingezoomd op de supplementen die om deze reden worden gebruikt, komt de volgende top 3 naar voren: multivitamine (61%), vitamine C (55%) en vitamine B-complex (43%).

Calcium en vitamine D op basis van advies


Voor bepaalde bevolkingsgroepen geldt een suppletieadvies, omdat deze mensen extra behoeftes hebben aan bepaalde vitaminen of mineralen. Voor vitamine D geldt bijvoorbeeld een suppletieadvies voor jonge kinderen, ouderen, tijdens de zwangerschap en mensen met een getinte of donkere huid. Het gebruik van één of meerdere supplementen op basis van een advies blijkt de op één na meest gegeven reden van gebruik te zijn, namelijk voor 19% van de volwassenen. De supplementen die het vaakst op basis van een advies worden gebruikt zijn calcium (40%) en vitamine D (36%). Voor calcium geldt overigens geen officieel suppletieadvies vanuit de Gezondheidsraad. Mogelijk gaat het hierbij om gebruik van calcium op basis van een doktersadvies. 

Gebruik van mineralen bij gezondheidsklachten


Supplementen worden ook vaak gebruikt bij gezondheidsklachten, zoals vermoeidheid, ziekte of een chronische aandoening. Naar schatting 14% van de volwassenen gebruikt één of meerdere supplementen vanwege gezondheidsklachten. Uit de enquête blijkt bovendien dat mineralen als ijzer, calcium en magnesium vaker worden geslikt vanwege gezondheidsklachten dan vitamines. NPN wil benadrukken dat voedingssupplementen niet zijn bedoeld om te worden gebruikt voor de behandeling van klachten. Voedingssupplementen kunnen wel een nuttige aanvulling zijn op een normaal voedingspatroon.Bronnen:

[1] Voedselconsumptiepeiling 2019-2021

[2] CBS rapportage ongezonde leefstijl 2022  

Acupunctuur verbetert na een maagoperatie de gastro-intestinale motiliteit

Na een maagoperatie ervaren veel patiënten problemen in het maagdarmkanaal als gevolg van een afname van de gastro-intestinale motiliteit. Dit kan leiden tot vertraagde opname van voeding, een langer verblijf in het ziekenhuis en ongemak in het buikgebied. Acupunctuur wordt vaak gebruikt als aanvullende behandeling om de motiliteit van het maag-darmkanaal te bevorderen. In een recente review werden de effecten van acupunctuur op gastro-intestinale motiliteit onderzocht na een gastrectomie.

Deze systematische review omvatte zes gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) met in totaal 785 deelnemers. De resultaten van de meta-analyse toonden aan dat acupunctuurpuntstimulatie de tijd voor herstel van de gastro-intestinale motiliteit verkortte in vergelijking tot de gebruikelijke zorg. Zowel de eerste wind als eerste defecatie waren significant sneller in de onderzoeksgroep dan in de controlegroep.

Zowel invasieve als niet-invasieve acupunctuur stimulaties bleken effectief. Niet-invasieve acupunctuurpuntstimulatie, zoals TEAS en acupressuur, was echter efficiënter en handiger om toe te passen dan invasieve stimulatie.

De onderzoekers concluderen uit deze studie dat na een gastrectomie acupunctuurpuntstimulatie een gunstig effect heeft op de gastro-intestinale motiliteit. Acupuncturisten of getrainde zorgverleners kunnen gebruikmaken van veelgebruikte en effectieve acupunctuurpunten om de gastro-intestinale motiliteit te verbeteren.

Bronvermelding:
Cheng, Y-L. et al. (2023). Effect of Acupoint Stimulation on Improving Gastrointestinal Motility in Patients After Gastrectomy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Integrative and Complementary Medicine, 28 Jun.  

Polyfenolen en het darmmicrobioom

Polyfenolen zijn een klasse medicinale plantenstoffen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de flavonoïden catechinen, hesperidine en quercetine. De stoffen zijn complex van aard en worden daarnaast over het algemeen slecht opgenomen in het darmkanaal. Ondanks de slechte opname hebben ze een uiteenlopende werking in het lichaam als antioxidant en ontstekingsremmer. Onderzoekers hebben geprobeerd uit te zoeken hoe dit kan. Zij verklaren dat het microbioom betrokken is bij de transformatie van de stoffen én dat de stoffen zelf ook invloed hebben op het microbioom.

Op basis van een beschouwing van de beschikbare literatuur vonden de wetenschappers een aantal belangrijke aanwijzingen. Zo verbeteren polyfenolen de diversiteit van het microbioom en hebben ze invloed op de enzymactiviteit van de darmbacteriën. Daarnaast reguleren de plantstoffen verschillende bacteriële metabolieten waaronder korteketenvetzuren, dopamine, trimethylamine N-oxide (TMAO), galzuren en lipopolysacchariden (LPS). Het microbioom transformeert de polyfenolen in metabolieten die een hogere biologische beschikbaarheid hebben en beter worden opgenomen. Dit betekent dat een gezond microbioom mogelijk een belangrijke voorwaarde is voor de werking van polyfenolen.

Verder vonden de wetenschappers dat polyfenolen invloed hebben op de hersen-darm-as en zo de functie van het centrale zenuwstelsel kunnen verbeteren. Ook coördineren de plantstoffen de darm-long-as en verbeteren ze zo de longfunctie bij bijvoorbeeld astma en COPD. Tot slot heeft het microbioom invloed op de toxiciteit van polyfenolen. Zo kunnen darmbacteriën polyfenolen meer of minder toxisch maken of de stoffen (in)activeren. Meer onderzoek is nodig naar de klinische relevantie van dit fenomeen. Op basis daarvan kan de effectiviteit van polyfenolen mogelijk worden verbeterd. Het beschikbare klinische onderzoek wijst echter op essentiële interacties tussen polyfenolen en het darmmicrobioom.

Bronvermelding:
Cheng, H., et al. (2023). Interactions between gut microbiota and polyphenols: a mechanistic and metabolomic review. Phytomedicine, 154979.  

VNIG, Vakplatform Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg

Acupunctuur verbetert na een maagoperatie de gastro-intestinale motiliteit.

Zie voor meer informatie:

Klik op deze link voor het artikel 

Congres Kanker - grenzen en mogelijkheden

Lactoferrine komt van nature voor in secreties zoals speeksel, traanvocht en verteringssappen en in de slijmvliezen van de luchtwegen en het spijsverteringsstelsel. Daarnaast bevat moedermelk een hoge concentratie lactoferrine. Dagelijkse inname van lactoferrine vermindert het risico op een luchtweginfectie. Dit is de conclusie van een systematische review van gerandomiseerde gecontroleerde studies met lactoferrine. Studieopzet Voor de meta-analyse werden negen studies met in totaal 1667 deelnemers geselecteerd, waarvan er zes werden meegenomen in de kwantitatieve analyse. Het betroffen tussen 2007 en 2020 gepubliceerde studies waarin het effect van lactoferrinesuppletie op het voorkomen van lage- en hogeluchtweginfecties werd geëvalueerd. Er waren studies met volwassenen, studies met (premature) baby’s en studies waaraan tweejarige kinderen hadden deelgenomen. De gebruikte dosering lactoferrine varieerde tussen 25 mg voor baby’s tot 600 mg voor volwassenen per dag. Resultaten De meta-analyse toonde aan dat het gebruik van lactoferrine de kans op het ontwikkelen van een luchtweginfectie significant verlaagt in vergelijking met een placebo of vergelijkbare actieve interventie. Dit effect was bij alle leeftijdsgroepen zichtbaar, inclusief de te vroeg geboren baby’s. Conclusie De uitkomst van de meta-analyse van zes studies laat een voordeel zien van het gebruik van lactoferrine ter preventie van luchtweginfecties. De antimicrobiële en immunomodulerende eigenschappen van lactoferrine maken het niet alleen tot een veelbelovend voedingssupplement voor het voorkomen, maar ook voor de behandeling van luchtweginfecties. De thans beschikbare bewijzen ondersteunen ook een rol voor lactoferrine in de preventie en behandeling van covid-19 al dient dit nog beter te worden onderzocht in grote, goed opgezette gerandomiseerde studies.

Copyright (C) Orthokennis https://www.orthokennis.nl/nieuws/lactoferrine-vermindert-risico-op-luchtweginfecties
Lactoferrine komt van nature voor in secreties zoals speeksel, traanvocht en verteringssappen en in de slijmvliezen van de luchtwegen en het spijsverteringsstelsel. Daarnaast bevat moedermelk een hoge concentratie lactoferrine. Dagelijkse inname van lactoferrine vermindert het risico op een luchtweginfectie. Dit is de conclusie van een systematische review van gerandomiseerde gecontroleerde studies met lactoferrine. Studieopzet Voor de meta-analyse werden negen studies met in totaal 1667 deelnemers geselecteerd, waarvan er zes werden meegenomen in de kwantitatieve analyse. Het betroffen tussen 2007 en 2020 gepubliceerde studies waarin het effect van lactoferrinesuppletie op het voorkomen van lage- en hogeluchtweginfecties werd geëvalueerd. Er waren studies met volwassenen, studies met (premature) baby’s en studies waaraan tweejarige kinderen hadden deelgenomen. De gebruikte dosering lactoferrine varieerde tussen 25 mg voor baby’s tot 600 mg voor volwassenen per dag. Resultaten De meta-analyse toonde aan dat het gebruik van lactoferrine de kans op het ontwikkelen van een luchtweginfectie significant verlaagt in vergelijking met een placebo of vergelijkbare actieve interventie. Dit effect was bij alle leeftijdsgroepen zichtbaar, inclusief de te vroeg geboren baby’s. Conclusie De uitkomst van de meta-analyse van zes studies laat een voordeel zien van het gebruik van lactoferrine ter preventie van luchtweginfecties. De antimicrobiële en immunomodulerende eigenschappen van lactoferrine maken het niet alleen tot een veelbelovend voedingssupplement voor het voorkomen, maar ook voor de behandeling van luchtweginfecties. De thans beschikbare bewijzen ondersteunen ook een rol voor lactoferrine in de preventie en behandeling van covid-19 al dient dit nog beter te worden onderzocht in grote, goed opgezette gerandomiseerde studies.

Copyright (C) Orthokennis https://www.orthokennis.nl/nieuws/lactoferrine-vermindert-risico-op-luchtweginfecties


Wij willen je graag attenderen op het congres van de MBOG. De sprekers zullen een breed spectrum m.b.t. kanker belichten.

Regulier, integraal en over interacties, met aanvullingen vanuit PNI , leefstijl- en orthomoleculaire geneeskunde.

Toegankelijk voor elke geïnteresseerde zorgverlener. Niet voor consumenten of patiënten.

 

Dagvoorzitters Sophie Kuizenga en Jeroen de Haas.

Sprekers Daniëlle Verbeek, Jacques Deneef, Siebe Hannosset, Marieke Aalbers, Leo Pruimboom.

Live verrassende afsluiter!

Zie voor meer informatie https://mbog.nl/evenementen/congres-2023/ 

VitOrtho congres 2023

vit-educatief-image

Datum: 29 september

Locatie: cultuur- en congrescentrum Antropia in Drieberg óf online

Sprekers:
Eveline van der Wel
Jacqueline Vogelaar
Rinske Pauw
Lisa Koorneef
Casper Beukema
Liesbeth van Rossum
Nazan van Gelderen

Meer informatie: www.viteducatief.nl 

Wat is de invloed van acupunctuur op opvliegers bij vrouwen met borstkanker?

blogartikel-1mei

Kan acupunctuur het aantal opvliegers en de ernst ervan verminderen bij borstkankerpatiënten? Deze vraag is in Korea onderzocht bij vrouwen met borstkanker. Zij hadden matig tot zware symptomen van opvliegers terwijl ze aanvullende antioestrogeen therapie met tamoxifen volgden na het ondergaan van een operatie vanwege borstkanker.

De studie betrof een gerandomiseerde, gecontroleerde trial. Dertig patiënten werden willekeurig ingedeeld in de acupunctuurgroep (vijftien) of controlegroep (eveneens vijftien). De acupunctuurgroep werd vier weken lang drie keer per week behandeld met acupunctuur op vijf vooraf vastgestelde acupunctuurpunten. De controlegroep kreeg tijdens de onderzoeksperiode geen behandeling. De mate van opvliegers werd gemeten aan de hand van de Visual Analogue Scale (VAS) en het totaal aantal opvliegers werd geteld. Verder werd kwaliteit van leven (QoL) van participanten vastgesteld als secundaire uitkomstmaat.

Bij de participanten in de acupunctuurgroep verminderden het aantal opvliegers en de ernst ervan significant. Ook scoorde de acupunctuurgroep in vergelijking met de controlegroep beter wat betreft kwaliteit van leven (QoL-schaal). Deze uitkomsten bleken vier weken na de laatste acupunctuurbehandeling nog steeds te gelden. Er werden geen bijwerkingen vastgesteld.

De onderzoekers concluderen dat acupunctuur een effectieve en veilige manier kan zijn om het aantal opvliegers en de ernst ervan te verminderen bij patiënten met borstkanker die met tamoxifen worden behandeld.

Bronvermelding:
Jeong, Y.J. (2023). Impact of Acupuncture on Hot Flashes in Breast Cancer Patients Receiving Adjuvant Antiestrogen Therapy with Tamoxifen: A Randomized Controlled Trial. Journal of Integrative and Complementary Medicine, 29 (4). 

Uitnodiging Algemene Ledevergadering NWP

logo NWP_edited

Geachte ereleden en leden van de NWP

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: Zaterdag 6 mei 2023
Tijd: 10.00 uur -12.00 uur

De vergadering zal online plaatsvinden.
Voor deze morgen ontvangt u studiepunten voor uw licentie: 2 studiepunten.

• Aanmelden kan tot 26 april 2023.
• Vragen aan het bestuur kunt u per e-mail indienen vóór 26 april 2023 .

E mail: info@nwp-natuurgeneeskunde.nl

De agenda kunt u hier downloaden.

Het bestuur hoopt u te ontmoeten
Namens het Bestuur

Ann Jurriens-Velthorst 

Hoe je met planten de lever kunt ondersteunen

De lever kun je omschrijven als onze ‘chemische fabriek’. In dit veelzijdige orgaan worden talloze (voedings)stoffen omgezet, afgebroken, opgeslagen en geproduceerd. De lever ontgift schadelijke stoffen, slaat glucose op, produceert gal… en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Om alle functies naar behoren te kunnen uitvoeren, heeft de lever voldoende voedingsstoffen nodig. Verder is een regelmatig bioritme belangrijk. Dat geldt ook voor het beperken van de hoeveelheid schadelijke stoffen die de lever moet verwerken.


Helaas heeft onze lever het met onze Westerse leefstijl zwaar te verduren. Te weinig gezonde voedingsstoffen, te veel toxines, een suboptimaal bioritme… al deze factoren dragen bij aan een minder goed functionerende lever. Hierdoor kan de belangrijke ontgiftingsfunctie van de lever verstoord raken. En dat merken we aan allerlei kwalen, zoals aanhoudende vermoeidheid, hoofdpijn of migraine, huidproblemen, jeuk, hormonale problemen en slaapproblemen.

Gelukkig kan je hier iets aan doen. Lees in dit artikel welke voedingsstoffen en planten(extracten) de lever een handje helpen om de ontgifing en alle andere functies goed te kunnen uitvoeren. Samen met voedings- en leefstijlaanpassingen zorgt dit ervoor dat je cliënt duurzaam gezond en energiek wordt en een jaarlijks ‘detox-sapkuurtje’ niet meer nodig is.

>> Lees verder ...


Bronvermelding: 
Naturafoundation 

Uitnodiging Algemene Ledevergadering NWP

logo NWP_edited
Geachte ereleden en leden van de NWP


Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Datum :  Zaterdag 17 december 2022 

De vergadering vindt plaats in:

De Schakel 
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk


De Schakel is uitstekend te bereiken met eigen of openbaar vervoer. U bent welkom vanaf 09.30 uur.In de ontvangstruimte wordt gezorgd voor koffie en thee.

Aanvang vergadering 10.00 uur en deze wordt uiterlijk om 12.30 uur gesloten. Een lunch wordt u aangeboden. In het middagprogramma  hebben we 2 presentaties.

Ook zal er een beurs, met nieuwe informatie te bezoeken zijn.Voor deze dag ontvangt u studiepunten voor uw licentie: 4 studiepunten/  

Aanmelden kan tot 10 december 2022 per e mail/

Vragen aan het bestuur schriftelijk indienen vóór 10 december 2022 per E mail: info@nwp-natuurgeneeskunde.nl

Het bestuur hoopt u te ontmoeten. 

Vitamine E mobiliseert het immuunsysteem
Het is belangrijk om vitamine E-supplementen te nemen als je immunotherapie krijgt tegen kanker, zeggen onderzoekers van het MD Anderson Cancer Center van de Universiteit van Texas, ondanks dat vergelijkbare positieve effecten niet zijn gezien bij kankerpatiënten die chemotherapie krijgen. Zij stellen dat de overlevingskansen van patiënten met een melanoom – een vorm van huidkanker – die een immunotherapiemedicijn gebruikten samen met vitamine E, ‘aanzienlijk verbeterden’, vergeleken met anderen die geen vitamine E of multivitaminen gebruikten. Bij patiënten met borst-, dikke darm- en nierkanker zijn vergelijkbare resultaten gezien.


De onderzoekers geloven dat de vitamine helpt bij het mobiliseren van de dendritische cellen van het immuunsysteem, die abnormale eiwitten aanpakken en toegankelijk maken voor onze T-cellen. Dendritische cellen die zich specifiek op tumorcellen richten, functioneren soms echter niet goed meer. Daarnaast kan ook chemotherapie zorgen voor verlaging van het aantal van deze cellen. In andere tests ontdekten de onderzoekers dat dieren met kanker en een laag gehalte aan dendritische cellen niet reageerden op vitamine E-suppletie. Je kunt vitamine E binnenkrijgen via suppletie en vitamine E-rijke voedingsmiddelen, zoals noten, spinazie, asperges, mango en avocado. Bij verhitting wordt het overigens afgebroken.

Cancer Discov, 2022; candisc.0900.2021

 

Vacature Docent & TS Adviseur Natura Foundation

Natura Foundation

Wie zijn wij?

Bonusan is een echt familiebedrijf. Met trots bieden wij, onder het merk ‘Bonusan’ een breed assortiment aan van ruim 350 hoogwaardige en specialistische supplementen. Van authentieke kruidenformules tot orthomoleculaire producten, waarmee iedereen de mogelijkheid krijgt om zijn eigen gezondheid te beïnvloeden. Via ons merk Natura Foundation verzorgen wij geaccrediteerde educatie waarmee wij  gezondheidsprofessionals bewustmaken van de effecten van voeding, beweging en suppletie.  Zo werken wij vanuit beide merken met passie om onze kennis en producten breed toegankelijk te maken voor onze klanten!

Wat zoeken wij?

Omdat wij ons educatieportfolio gaan uitbreiden, zijn wij op zoek naar gepassioneerde docenten in ons vakgebied die samen met ons ervoor willen zorgen dat meer mensen toegang krijgen tot een breder inzicht, meer kennis en persoonlijke oplossingen om hun fysieke en mentale welzijn te versterken.

Wat ga je doen?

Lesgeven! Onze opleiding tot Integraal Orthomoleculair Therapeut bieden we vanuit ons merk Natura Foundation aan in Nederland en in samenwerking met onze partner KPNI Belgium in België. Meer informatie over deze opleiding vind je hier: https://www.naturafoundation.nl/opleidingen/integraal-orthomoleculair-therapeut

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Numansdorp. Wij hebben daar twee locaties, waaronder onze vaste opleidingslocatie. Online lessen zijn een vast onderdeel geworden van ons educatie-aanbod en deze vinden plaats vanuit onze professionele studio in Numansdorp.

Het lesmateriaal in de vorm van Powerpoint presentaties en lesboek wordt ontwikkeld en beheerd door onze R&D afdeling, in samenspraak met onze hoofddocent Margo Peinemann. Je krijgt dit kant en klaar aangeleverd voor de lesdagen die jij gaat geven. Naast het lesgeven (online of live) heb je een rol in het beoordelen van opdrachten die cursisten maken en het voeren van eindgesprekken na afronding van de eindopdracht. Je wordt inhoudelijk en didactisch gecoacht door Margo en twee keer per jaar organiseren we een docentendag, waarop alle docenten bij elkaar komen en we kennis en ervaring uitwisselen. Tijdens opleidingsdagen, zowel online als live, is er altijd praktische ondersteuning aanwezig.

Naast onze IOT-opleiding organiseren we regelmatig webinars, workshops en masterclasses rondom één bepaald thema of onderwerp. Vind je het leuk om daarin náást je rol als docent in de IOT opleiding een rol te spelen, dan is dat bespreekbaar.

Wie ben je?

Jij bent een ervaren (orthomoleculair / complementair) gezondheidsprofessional met een eigen praktijk en ervaring als docent/spreker die het leuk vindt om gezondheidskennis te delen met grotere groepen geïnteresseerde cursisten. Je bent zelfstandig en neemt je verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van je lessen.

Lees de volldige tekst van de vacture hier. 

Ledenvergadering 8 Juli online te volgen

 

We hebben sinds de aankondiging vragen gehad van leden of zij het ook online kunnen bijwonen. Daar zij we mee aan de slag gegaan en we kunnen jullie mededelen dat we dat mogelijk gemaakt hebben. Betekent dat je als lid zowel fysiek aanwezig kan zijn als online. Als je aanwezig bent in Nijkerk hoef je je uiteraard niet van te voren op te geven. Wil je online deelnemen dan verzoeken we je om even een mailtje naar het Centraal Bureau te sturen. Dan sturen wij je een link toe.

Verzoek van onze kant is echter wel om de mail met de uitleg goed door te lezen. De afgelopen twee ledenvergaderingen waren er een aantal leden die pas op het allerlaatste moment probeerden in te loggen - zonder de mail te lezen. Vervolgens werden wij gebeld en gemaild met de mededeling dat het niet lukte. Helaas ontstaat dan de situatie dat we niet iedereen op tijd kunnen helpen. 

Zinksuppletie verlaagt risico op symptomatische COVID-19

Zink heeft belangrijke antivirale eigenschappen. Het zorgt onder andere voor remming van de virusreplicatie en ondersteunt de aanmaak van lichaamseigen antivirale stoffen. Een lage zinkstatus is geassocieerd met een ernstiger verloop van COVID-19. Een recente studie toonde aan dat zinksuppletie preventief werkt tegen COVID-19.  Opzet van de studie Voor deze studie werden 104 proefpersonen geselecteerd uit het patiëntenbestand van een centrum voor eerstelijnszorg in Florida. Deze groep kreeg dagelijks een supplement met 10, 25 of 50 mg zink. Vooraf werd elke deelnemer in de zinkgroep getest op de aanwezigheid van antistoffen tegen SARS-CoV2 in het bloed. Deelnemers met een positieve uitslag werden uitgesloten van deelname.

Uit een ander eerstelijnszorgcentrum in dezelfde regio werd een controlegroep geselecteerd van 96 personen die niet dagelijks zink namen en die geen symptomatische CIVID-19 hadden gehad. Alle deelnemers vulden tijdens routinecontroles die elke 2-3 weken plaatsvonden vragenlijsten in over de aanwezigheid van symptomen die op COVID-19 duidden. Resultaten Na 4 maanden bleek het risico op een symptomatische SARS-CoV2-infectie bijna zesmaal zo hoog te zijn in de controlegroep. Van de proefpersonen die zink namen, kreeg 1,9% COVID-19 tegenover 10,4% in de controlegroep. In de groep die 10 mg zink kreeg, waren geen gevallen van COVID-19, in de beide overige groepen was er elk 1 geval.

De gemiddelde leeftijd en de prevalentie van comorbiditeiten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en hoge bloeddruk lagen gemiddeld hoger in de zinkgroep vergeleken met de controlegroep. Wanneer werd gecorrigeerd voor deze factoren bleek de kans om in de zinkgroep COVID-19 te krijgen zelfs zevenmaal lager. Het effect van vitamine D kon mogelijkerwijs worden uitgesloten, aangezien het gemiddelde serumgehalte vitamine D in de zinkgroep 103 nmol/l bedroeg en in de controlegroep 86 nmol/l. Conclusie De onderzoekers concluderen dat zink een mogelijk veelbelovend mineraal is ter preventie van (ernstige) symptomatische COVID-19. Deze studie toont aan dat zink mogelijk al in lage doseringen effectief is.

Referentie https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34966750/


bron: https://www.orthokennis.nl/nieuws/zinksuppletie-verlaagt-risico-op-symptomatische-covid-19 

Curcumine werkt positief op geheugen en gemoedstoestand ouderen

Curcumine-extract met hoge biologische beschikbaarheid werkt positief op het geheugen en de gemoedstoestand van ouderen Ouder worden kan gepaard gaan met onder andere achteruitgang van geheugen en concentratie en neurocognitieve stoornissen zoals dementie.

Door de toenemende vergrijzing wordt steeds meer onderzoek gedaan naar supplementen die het verouderingsproces kunnen ondersteunen. Australisch onderzoek heeft aangetoond dat kortdurend (vier weken) gebruik van een curcumine-extract met een hoge biologische beschikbaarheid (als Solid Lipid Curcumin Particles) een positieve werking heeft. Een recent gehouden vervolgstudie bevestigt deze resultaten bij langduriger gebruik. Curcumine is een extract uit de wortel van de plant Curcuma longa.

Het beïnvloedt onder andere processen die betrokken zijn bij neurocognitieve veroudering. Curcumine-extract in de SLCP-vorm, liet bij eerder onderzoek een positief resultaat zien bij Australische ouderen. Het werkgeheugen verbeterde, energie nam toe en de reactie op stressvolle gebeurtenissen veranderde in positieve zin. Omdat men wilde weten of deze effecten ook na een langere gebruiksperiode zouden optreden, hebben de onderzoekers een vervolgstudie gedaan. Opzet van de studie De studie werd opgezet als een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek.

De onderzoeksgroep bestond uit 80 personen in de leeftijd van 50 tot 80 (gemiddelde leeftijd 68,1). De ene helft van de groep kreeg gedurende twaalf weken dagelijks 400 mg Solid Lipid Curcumin Particles (SLCP) waarvan 80 mg curcumine. De andere groep kreeg een placebo. Positieve werking curcumine-extract Na vier weken gebruik van het curcumine-extract bleek de gemoedstoestand van de testgroep verbeterd en was men onder andere minder gespannen en verward. Ook namen vermoeidheidsklachten af. Na twaalf weken gebruik nam het energieniveau nog meer toe en ook het werkgeheugen verbeterde significant. De testresultaten bevestigen hiermee het eerste onderzoek. Ook langduriger gebruik van dit curcumine-extract verbetert zowel het werkgeheugen als de gemoedstoestand van ouderen.

Referentie: https://www.mdpi.com/2072-6643/12/6/1678 

Verrijkte voedingsmiddelen: nog steeds onvoldoende vitamine D inname


In Nederland worden bijna alle smeer- en bakvetten verrijkt met vitamine A en D. Ook andere voedingsmiddelen worden soms verrijkt met micronutriënten. In Nederland is de inname van vitamine B2, B6, C, D en foliumzuur bij sommige groepen laag. Met verrijkte voeding zou de inname van specifieke micronutriënten vergroot kunnen worden. In twee onderzoeken van het RIVM is er gekeken in welke mate verrijkte voeding, en in het speciaal verrijkte smeer- en bakvetten, bijdraagt aan de inname van micronutriënten.

Soorten verrijkte voeding


Driekwart van de Nederlandse bevolking gebruikt één of meerdere soorten verrijkte voeding, maar deze worden niet door iedereen elke dag gebruikt. De meeste soorten verrijkte voeding bevatten vaak te veel zout, suiker, trans- of verzadigd vet of hebben te weinig vezels, waardoor ze niet de eerste keuze zouden moeten zijn om de inname van micronutriënten te verhogen.

De meeste soorten verrijkte voeding die worden gebruikt zijn smeer- en bakvetten, niet-alcoholische dranken en zuivelproducten en -vervangers. Volkorenbrood, witbrood met extra vezels en micronutriënten en sojadrink en -yoghurt zijn voorbeelden van verrijkte voeding die in het RIVM rapport worden beschouwd als voedingsmiddelen die in een gezond voedingspatroon passen.  Sommige ontbijtgranen, frituurvet, harde margarine en sommige sojadrink, melkdrank en kwarken die verrijkt zijn, zijn voorbeelden van verrijkte voedingsmiddelen die, vanwege hun samenstelling en vaak toegevoegde suikers, minder goed in een gezond voedingspatroon passen.

Verrijkte voeding draagt bij aan micronutriënt inname


Uit het onderzoek blijkt dat mensen die verrijkte voedingsmiddelen gebruiken  een hogere inname van vitamine B1, B2, B3, B6, C, D, E en folaat hebben vergeleken met mensen die geen verrijkte voedingsmiddelen gebruiken. Daarnaast blijkt dat kinderen via verrijkte voeding ook meer vitamine B12 en ijzer binnen krijgen. Met verrijkte voeding krijgen jongens en volwassen mannen ook extra vitamine A binnen en krijgen jongens en alle volwassenen extra calcium binnen.

Via verrijkte smeer- en bakvetten krijgen mensen gemiddeld 29% van de aanbevolen hoeveelheid vitamine A en 20% van vitamine D binnen. Vergeleken met mensen die geen verrijkte smeer- en bakvetten gebruiken is deze gemiddelde inname 40% groter voor vitamine A en bijna twee keer zo groot voor vitamine D. Er is echter een grote spreiding in de inname van deze nutriënten via verrijkte voedingsmiddelen (3-72% voor vitamine A en 6-86% voor vitamine D). Alle verrijkte smeer- en bakvetten bevatten 6 µg vitamine A en 0,056 µg vitamine D per gram product.

Er is een grote spreiding in de inname van deze nutriënten via verrijkte voedingsmiddelen”

Te weinig vitamine D


Ondanks dat de vitamine D inname hoger is bij mensen die verrijkte voeding, en met name verrijkte smeer- en bakvetten, gebruiken, blijft de inname meestal lager dan de aanbevolen hoeveelheid van 10 µg/dag. Alleen voor mannen die verrijkte smeer- en bakvetten gebruiken is de inname boven de aanbevolen hoeveelheid. Hierbij is wel een aanname gedaan dat er daarnaast voldoende blootstelling aan de zon is. Bij onvoldoende blootstelling aan de zon krijgen ook mannen onvoldoende vitamine D binnen.

Vitamine D inname naast verrijkte voeding


Verrijkte voedingsmiddelen dragen bij aan de inname van micronutriënten, maar voor vitamine D blijft alsnog de inname te laag. Daarnaast zijn er grote verschillen in de hoeveelheid vitamine D die mensen met verrijkte voeding binnen krijgen. Het is dus voor alle leeftijdsgroepen belangrijk, en met name wanneer er onvoldoende blootstelling aan de zon is, om na te gaan of je voldoende vitamine D binnen krijgt. Van het aanbod verrijkte voedingsmiddelen past een groot deel niet in een gezond voedingspatroon. Het kan voor consumenten lastig zijn om daarin een goede keuze te maken. Verrijkte voedingsmiddelen zouden daarom niet de eerste keus moeten zijn om de inname van vitamine D te verhogen.
de Jong, M. H., Nawijn, E. L., & Verkaik-Kloosterman, J. (2022). Contribution of fortified margarines and other plant-based fats to micronutrient intake in the Netherlands. European journal of nutrition, 1-12.

de Jong, M. H., Nawijn, E. L., & Verkaik-Kloosterman, J. (2022). Contribution of voluntary fortified foods to micronutrient intake in The Netherlands. European journal of nutrition, 1-15.

 

Nieuw onderzoek wijst op mogelijke trigger parkinson

Jaarlijks wordt op 11 april de Wereld Parkinsondag georganiseerd om extra aandacht voor deze ziekte te vragen. En dat is nodig, want door de vergrijzing stijgt het aantal sinds 2010 gestaag met gemiddeld 2,8 procent per jaar. In 2020 waren er 36.292 personen met de ziekte van Parkinson en 21.668 personen met een parkinsonisme (een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson) onder behandeling van de neuroloog.

Wetenschappers zijn het erover eens dat parkinson niet één oorzaak heeft, maar dat er verschillende oorzaken zijn die elkaar beïnvloeden. Over hoe dat samenspel op celniveau in elkaar steekt, hebben Amerikaanse onderzoekers van het Scripps Research Instituut zich gebogen. Hun studie laat zien hoe de ziekte van Parkinson kan worden getriggerd door celstress-gerelateerde biochemische processen die een belangrijk cellulair afvalbeheersysteem verstoren. Deze verstoring leidt tot de verspreiding van schadelijke eiwitaggregaten in de hersenen. Bij eiwitaggregatie klonteren eiwitten zich op een verkeerde manier samen en brengen zo schadelijke effecten teweeg. Eiwitaggregaten kunnen ontstaan bij verschillende (hersen)ziekten, waaronder ALS, alzheimer en parkinson.

Volgens de onderzoekers is deze ontdekking een doorbraak die kan leiden tot behandelingen die het ziekteproces aanzienlijk kunnen vertragen of wellicht zelfs stoppen.

Lewy Body Dementie (LBD) is een ziekte die nauw verwant is aan parkinson. Hierbij treedt vroeg in het ziekteverloop dementie op. Bij zowel parkinson als LBD bevatten de aangetaste neuronen abnormale eiwitaggregaties van met name het eiwit alfa-synucleïne. Deze samengeklonterde eiwitten staan bekend als Lewy-lichamen. Hiervan is al aangetoond dat zij bij parkinson en LBD van neuron naar neuron kunnen bewegen, maar hoe de alfa-synucleïneaggregaten zich precies verspreiden, bleef onduidelijk.

Eerdere studies van het Scripps Research Instituut vonden dat het ziekteproces van parkinson en LBD zeer reactieve stikstofbevattende moleculen genereert en dat deze moleculen belangrijke cellulaire systemen kunnen verstoren, waaronder ‘huishoudelijke’ systemen die normaal gesproken eiwitaggregaten onder controle houden.

In de nieuwe studie toonde het team de geldigheid van dit idee aan door te laten zien dat een bepaalde stikstofmolecuulreactie een belangrijk cellulair eiwit genaamd p62 kan beïnvloeden. Dit p62-eiwit helpt normaal gesproken bij autofagie, het afvalbeheersysteem dat cellen helpt zich te ontdoen van de schadelijke eiwitaggregaten. De onderzoekers vonden in cel- en diermodellen van parkinson het bewijs dat de verandering van p62 door de stikstofmoleculen dit proces remt, waardoor een opeenhoping van alfa-synucleïneaggregaten ontstaat. De aangetaste neuronen scheiden deze aggregaten vervolgens af en sommige van deze aggregaten worden opgenomen door nabijgelegen neuronen.

De onderzoekers testten ook post-mortem hersenen van LBD-patiënten en ontdekten dat daar sprake was van eenzelfde wisselwerking.

Chemische modificatie van p62 zou dus een sleutelfactor kunnen zijn waardoor verspreiding van de eiwitaggregaten in de hersenen wordt voorkomen. Hieraan werkt het onderzoeksteam nu. Het kan weliswaar jaren duren om dergelijk potentieel commerciële geneesmiddelen te ontwikkelen, maar op termijn zouden ze in principe het ziekteproces van parkinson en LBD kunnen vertragen of de verdere verspreiding ervan in de hersenen kunnen voorkomen.

BRON pubmed.ncbi 

Nieuwe aanpak toezicht inspectie bij seksueel grensoverschrijdend gedrag


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat zich in het toezicht op een veilige zorgrelatie meer richten op bewustwording en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. Naast ingrijpen als het toch voorkomt. Iedereen moet kunnen rekenen op goede en veilige zorg. Hiervoor is het belangrijk om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg te voorkomen.


Veilige zorgrelatie 


Een zorgrelatie is gebaseerd op vertrouwen en veiligheid. Dat vraagt van iedere zorgverlener zorgvuldigheid, deskundigheid en professionele betrokkenheid. Iemand die zorg of hulp nodig heeft is altijd afhankelijk van degene die de zorg verleent. Hierdoor is sprake van een scheve machtsverhouding. Vanwege deze afhankelijkheidsrelatie is seksuele intimiteit tussen zorgverlener en cliënt nooit toegestaan. Het is traumatiserend en beschadigend voor de cliënt. Elke vorm van seksualiteit tussen cliënt en zorgverlener is grensoverschrijdend. De inspectie erkent dat de balans in de zorgrelatie ook ingewikkeld kan zijn.


Bewustzijn, preventie en interventie


In de Nederlandse zorg ligt de nadruk bij seksueel grensoverschrijdend gedrag op handelen nadat er iets is gebeurd. Ook bij de inspectie, die jaarlijks ongeveer 140 meldingen krijgt over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. Erkennen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag ook in de zorg voorkomt en daarover praten, helpt om een veilige zorgrelatie en vertrouwen in de zorg te houden. Een aantal zorgverleners vertoont doelbewust seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar meestal ontstaat het niet met een vooropgezette bedoeling. Een zorgverlener komt langzaam in een grijs gebied en neemt schijnbaar onschuldige beslissingen die eindigen in het overschrijden van de grens. De inspectie vergroot het effect op goede en veilige zorg, door de aandacht in het toezicht te verbreden naar het vergroten van bewustzijn rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. En door aandacht te besteden aan het voorkomen ervan. 


Hoe gaat de inspectie dit doen?


Aandacht voor bewustwording en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt een onderwerp in gesprekken met bestuurders en zorgaanbieders. Tegelijkertijd blijft de inspectie het handelen beoordelen van een zorgverlener waarover een melding komt. De inspectie stimuleert opleidingen, koepels en beroepsverenigingen om samen bij te dragen aan bewustzijn en preventief beleid. Ook zal de inspectie met het veld onderzoeken wat de beste manier is om de aandacht voor bewustwording, preventie en interventie vast te houden. 

Lees hier meer

Bron: igj.nl

 

NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten de komende periode kan worden geleverd. Voor een deel van de zorg is het mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. We zien hier mooie voorbeelden van in het land. Meer informatie over de mogelijkheden voor digitale zorg staat in de Wegwijzer bekostiging digitale zorg. Wij willen eventuele belemmeringen voor zorglevering op afstand wegnemen. Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen.

Lees hier meer

Bron: igj.nl

 

EU en kabinet gaan door met controversiële vergunningen omstreden bestrijdingsmiddelen

Vandaag heeft de Europese Commissie, in een extra vergadering en met steun van Nederland, de vergunning voor een groot aantal omstreden pesticiden verlengd. Hierbij is de procedureel vastgelegde wetenschappelijke veiligheidstoets niet uitgevoerd. De instanties die de veiligheidstoetsen zouden moeten uitvoeren beroepen zich al enige tijd op tijdgebrek. Het zou daarom niet eerlijk zijn richting pesticiden producenten om de stoffen nu te verbieden; de omgekeerde wereld, vindt foodwatch. Het betreft onder andere bestrijdingsmiddelen die eerder in andere procedures zijn aangemerkt als hormoon verstorend of schadelijk voor het ongeboren kind en de vruchtbaarheid. Deze stoffen worden nu ‘blind’ verlengd. Eerder nam het Europees Parlement hiertegen al een resolutie aan. Het Nederlandse kabinet had voorafgaand aan de vergadering verklaard voor verlenging te stemmen, met een kritische stemverklaring. Dit doet zij ondanks dat ook in de Tweede Kamer tegen soortgelijke verlengingen eerder een motie is aangenomen. 

Hormoonverstorend en toxisch voor de voortplanting
Op de bijeenkomst van Europese Commissie en experts van de lidstaten (SCoPAFF) vandaag (maandag 15 april) stond de procedurele verlenging van meer dan 30 pesticiden geagendeerd. De verlenging gebeurt zonder enig onderzoek of inhoudelijke onderbouwing omdat de Europese beoordelingsinstanties, waaronder EFSA, onderbezet zeggen te zijn. De eerder aangetoonde schadelijke eigenschappen van diverse pesticiden zijn zodanig dat een volledige wetenschappelijke herbeoordeling logischerwijs tot een verbod zou moeten leiden. Zo is van flumioxazine eerder vastgesteld dat het ongeboren kind en de vruchtbaarheid kan beschadigen en wordt tebuconazole ervan verdacht het ongeboren kind te kunnen beschadigen. Deze stoffen zouden niet door een herbeoordelingstoets komen en zouden dan ook nooit verlengd mogen worden. Ook diverse andere bestrijdingsmiddelen staan op de lijst van ‘candidates for substitution’ vanwege de toxiciteit en gebruik zou daarom zo snel mogelijk gestopt moeten worden. Dit betreft onder andere dimethoate, fenamiphos en metribuzin.

Lees meer

Bron: foodwatch.org

 

Deze dokter adviseert: slik minder pillen

Als hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin nam Dick Bijl 25?duizend onderzoeken naar medicijnen onder de loep en hij schrok van wat hij las. Zo veel slordig onderzoek, gebrekkige statistiek, vertekende uitkomsten. Bijl schreef zijn bevindingen op in ‘Het pillenprobleem’.

Lees verder

Bron: de Volkskrant

 

De 11 gevaren van kunstmatig zoetstof Aspartaam

De 11 gevaren van kunstmatig zoetstof Aspartaam (E951) 

Lees meer

Bron: healthwatch.eu

 

Slaapgebrek is een basis voor de epidemie aan eenzaamheid

Mensen met een slaaptekort voelen zich eenzamer en minder geneigd om met anderen om te gaan. Ze vermijden nauw contact op vrijwel dezelfde manier als mensen met sociale angst. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers toonden bovendien dat personen met een slaapachterstand ook voor anderen sociaal onaantrekkelijk worden.

Lees meer

Bron: nl.express.live

 

Poor sleep triggers viral loneliness and social rejection

Poor sleep can literally kill your social life.

UC Berkeley researchers have found that sleep-deprived people feel lonelier and less inclined to engage with others, avoiding close contact in much the same way as people with social anxiety.

Worse still, that alienating vibe makes sleep-deprived individuals more socially unattractive to others. Moreover, even well-rested people feel lonely after just a brief encounter with a sleep-deprived person, triggering a viral contagion of social isolation.

Lees meer

Bron: news.berkeley.edu

 

The Perfect Eyesight of Hunter-Gatherers

Deze keer een interessant artikel in het Engels.

In modern, industrialized nations such as the United States and Norway, where I live, it’s the norm rather than the exception to have suboptimal eyesight. A lot of people are either near or farsighted, and many also develop cataracts and macular degeneration as they get older. These conditions are so common nowadays that having issues with one’s eyes and vision is sometimes considered a natural part of being human.

Lees meer

Bron: Darwinian Medicine

 

Kunst broodnodig voor het kinderbrein

Kinderen al vanaf jonge leeftijd in aanraking brengen met kunst is belangrijk voor hun ontwikkeling. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Professor Erik Scherder legt uit hoe het kijken naar kunst precies werkt. Hij is hoogleraar Klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en sinds zijn optredens in De Wereld Draait Door dé beroemdste professor van Nederland.  

De verbindingen in de hersenen moet je blijven trainen, een leven lang. Hoe eerder kinderen met kunst en cultuur in aanraking komen, hoe beter: de hersenen zijn immers nog volop in ontwikkeling!’

Lees meer

Bron: kunstfanaatjes.nl

 

Hekel aan suppletie

Het Voedingscentrum moedigt het gebruik van voedingssupplementen niet bepaald aan. Hoe onderbouwt het die zuinigheid? Gert Schuitemaker en Toine de Graaf plozen de teksten het Voedingscentrum er op na. Ze vinden dat het Voedingscentrum speelt met taal om het volk te misleiden.

Op www.voedingscentrum.nl geeft de knop ‘Pers’ onder meer toegang tot de ‘standpunten’ van het Voedingscentrum. Eén daarvan gaat over het slikken van extra vitamines. De eerste zin vat het standpunt van het

Lees meer

Bron: foodlog.nl

 

70 jaar nwp Jong én Vitaal

Het is feest! In 2018 bestaat het NWP namelijk 70 jaar. Een reden om een
speciaal evenement op een prachtige locatie te organiseren. Op zaterdag 21 april 2018 bent u van harte welkom in Hotel van Oranje in Noordwijk vooreen boeiend jubileumcongres én feestelijke avond. Wij hebben twee prominente sprekers, die ieder op hun eigen vakgebied, het thema ‘Jong
en Vitaal’ luister bijzetten.

Lees meer


ONDERWERPEN


NWP MAGAZINE

Editie 3 2020
Editie 2 2020
Editie 1 2020
Editie 3 2019
Editie 2 2019
Editie 1 2019
Editie 3 2018
Editie 2 2018
Editie 1 2018
Editie 1 2017