Visitatie

Visitatie

Visitatie is een leerinstrument, beoogt dat de kwaliteit van het werk van de beroepsbeoefenaar te verbeteren. Alle NWP leden moeten in opdracht van de zorgverzekeraars eenmaal in de drie jaar gevisiteerd worden. Het is dus geen eenmalige, maar een cyclische activiteit.

In opdracht van het NWP bestuur worden de visitaties georganiseerd en uitgevoerd door het bureau van de NFG. In het visitatiereglement dat u op de website onder downloads kunt vinden, worden de afspraken voorafgaand aan de visitatie vastgelegd. Een vooraf door u als NWP lid, ingevulde vragenlijst dient als uitgangspunt voor het verdere proces van visitatie.

Hierbij komen o.a. volgende onderwerpen aan de orde.

  • bijscholingen
  • intervisie
  • eigen website
  • inrichting
  • dossiervorming
  • Wkkgz
  • AVG
  • WGBO

Als de praktijkvoering, waaronder begrepen ook de bijscholingen, in orde wordt bevonden, kan een licentie worden verstrekt voor het eerstkomende blok. Bij aanmerkingen wordt de mogelijkheid geboden de tekortkomingen te herstellen (4 weken). Daarna wordt het definitieve visitatierapport opgesteld.